Negatief zelfbeeld

Binnen onze maatschappij zijn er veel (onuitgesproken) verwachtingen, waardoor je het gevoel kan hebben dat je altijd de beste versie van jezelf moet zijn. Soms kan het voelen alsof er geen ruimte meer is om mens te zijn, met alle imperfecties die iedereen heeft. Hierdoor kan je kritisch naar jezelf gaan kijken. Je kan je onzeker voelen over je uiterlijk, intelligentie, sociale vaardigheden, carrière, sport, geld etc etc. De lijst is eindeloos. De lijdenslast die hieruit volgt kan ook eindeloos en uitzichtloos voelen. Het kan uiteenlopen van kleine onzekerheden tot een sterke mate van zelfhaat.

Symptomen
De symptomen van een negatief zelfbeeld zijn een vergrote focus op vermeende eigen tekortkomingen of mogelijk gemaakte fouten en veel gedachten waarin je jezelf bekritiseert. Je kan snel het gevoel hebben dat je dingen niet goed hebt gedaan of niet goed gaat doen, waardoor je veel kan piekeren, moeite hebt met beslissingen maken, jezelf vergelijkt met anderen, gevoelig bent voor kritiek en jezelf fysiek of mentaal kan straffen omdat je denkt dat je dit verdient.

Behandeling van onzekerheid/negatief zelfbeeld
Negatief naar jezelf kijken is aangeleerd gedrag. Dit kan je dus gelukkig ook weer afleren. Vanuit PRI valt een negatief zelfbeeld onder de ‘primaire afweer.’ Tijdens de behandeling zal ik je meer uitleggen over deze afweer. Kort gezegd: om eerdere pijnlijke ervaringen te verzachten, ben je gaan geloven dat het aan jou lag dat je deze ervaringen hebt meegemaakt. Ter voorbeeld: als je gepest wordt en denkt ‘dit komt omdat ik ook stom ben’ is dit beter behapbaar dan als je zou denken ‘waarom word ik gepest, want ik ben toch goed zoals ik ben?’ Dit zou te machteloos voelen, omdat je er dan absoluut geen invloed op hebt. Om dit machteloze gevoel te vermijden ben je gaan denken dat er iets mis is met jou. Dit is echter een illusie. In de sessies ontmantelen we samen deze illusie en kan je stapje voor stapje deze negatieve gedachten over jezelf loslaten, totdat je weer stevig in je schoenen staat en ook positief naar jezelf kan kijken.