Klachten

PRI, de behandelmethode die ik gebruik, is passend voor verschillende soorten problematiek. Onderstaande klachten zijn slechts een opsomming van diverse klachten waar ik mee werk. Wanneer je niet zo goed weet wat er bij jou speelt en waar je het best bij geholpen bent, neem dan contact met mij op. Samen kunnen we kijken of een PRI-traject je zou kunnen helpen.

Spanning / angst / paniek

Iedereen herkent in meer of mindere mate gevoelens van angst. Angst is een levensreddend mechanisme, omdat het ervoor zorgt dat we vluchten, vechten of verstijven wanneer we ons in een levensbedreigende situatie bevinden.

Somberheid / depressie

Een slechte dag hebben we allemaal weleens, waarin we moe en/of somber zijn en nergens zin in hebben. Als je zo dagelijks voelt, het leven als zwaar ervaart en het snel veel voelt, dan heeft het een te grote negatieve invloed op je leven.

Uitstelgedrag

Stapelen de taken zich op, stel je uit om je to-do-lijstje af te maken en doe je alles op het laatste moment? Dat is geen fijne manier van werken. Hoewel je wéét dat uitstellen je niet gaat helpen, toch doe je het telkens weer opnieuw.

Negatief zelfbeeld / onzekerheid

Binnen onze maatschappij zijn er veel (onuitgesproken) verwachtingen, waardoor je het gevoel kan hebben dat je altijd de beste versie van jezelf moet zijn. Soms kan het voelen alsof er geen ruimte meer is om mens te zijn, met alle imperfecties die iedereen heeft.

Overbelasting / burn-out

Iedereen zet weleens een tandje bij om een bepaald doel te behalen. Dit is heel normaal! Maar als je echter jezelf vaak (tot het uiterste) pusht, je eigen grenzen overgaat en structureel te veel van jezelf vraagt, kan je op termijn last krijgen van overspanningsklachten.

Eetproblematiek

Je eet 3 tot 8 keer per dag en hierdoor is eten dus een groot onderdeel van je leven. Als je een ongezonde relatie hebt met eten speelt dit automatisch een grote rol, wat voor veel lijdenslast zorgt. Misschien eet je wel te veel, of eet je juist te weinig. Beide is vervelend.
Werkt PRI bij alle soorten klachten?
Nee, PRI werkt niet bij alle klachten. Waarvoor kan je niet bij mij terecht en is andere hulp passender? Als er één of meerdere van onderstaande symptomen aanwezig is:
– Actieve suïcidaliteit (constante doodswens en jezelf niet kunnen veilig houden)
– Veelvuldige dissociatie / dissociatieve identiteitsstoornis
– Psychotische klachten / psychoses / wanen / hallucinaties
– Ernstige verslaving