Angst

Iedereen herkent in meer of mindere mate gevoelens van angst. Angst is een levensreddend mechanisme, omdat het ervoor zorgt dat we vluchten, vechten of verstijven wanneer we ons in een levensbedreigende situatie bevinden. Gelukkig zijn situaties waarin je vreest voor je leven heel zeldzaam in Nederland. Toch kan je dagelijks bang zijn, terwijl er objectief geen daadwerkelijke dreiging is. Dit kan veel lijden veroorzaken. Angst kan uiteenlopen van een beetje spanning, tot dagelijkse paniekaanvallen. Gelukkig is er een oplossing voor!

Symptomen
De symptomen van angst zijn een versnelde ademhaling of juist geen adem kunnen krijgen, hartkloppingen, overmatig zweten, duizelig of licht in het hoofd, trillen, misselijkheid, plotseling warm of koud hebben en verstijven of willen vluchten.

Behandeling voor angstklachten
Als angst opkomt wanneer er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, fungeert de angst als een afweermechanisme (een coping). Jouw alarmsysteem denkt jou te moeten beschermen, terwijl er feitelijk in het hier en nu niets aan de hand is. We gaan samen ontdekken waarom jouw alarmsysteem afgaat, en wat de daadwerkelijke oorzaak is die eronder ligt.